ΝΕΑ

News

14.04.2016

Εργαζόμενοι της Orbit Couriers Προσφέρουν τον Χρόνο τους και Συμμετέχουν στο Πρόγραμμα FedEx Cares.

10.03.2016

FedEx extends our heartfelt sympathies and prayers to the victims of the terrible tragedy in Nepal.