Ασφάλιση

Ασφάλιση Αποστολών Εσωτερικού

Η Orbit Couriers ασφαλίζει αυτόματα κάθε αποστολή που διεκπεραιώνει εντός της Ελληνικής Επικράτειας, εφόσον η αποστολή και το μεταφερόμενο αντικείμενο πληρούν τις προϋποθέσεις ανάληψης μεταφοράς, σύμφωνα με την ακόλουθη ανάλυση:
Κάθε αποστολή που διεκπεραιώνεται μέσω της Orbit Couriers και δεν εντάσσεται στα απαγορευμένα προς μεταφορά είδη, είναι αυτόματα ασφαλισμένη και περιορίζει την ευθύνη της Orbit Couriers, για απώλεια, η καταστροφή για Εντός Ελλάδας προορισμούς μέχρι τα κάτωθι όρια:

• Για Αποστολές εγγράφων έως 50,00€
• Για Αποστολές αντικειμένων έως 100,00€

Ασφαλιστικά Πακέτα για Αποστολές μεγαλύτερης Αξίας

1. Πρόγραμμα Αποστολών Εσωτερικού (Supreme Cover)
Χρεώσεις ασφαλίστρων σύμφωνα με την αξία αποστολής (μόνο αντικείμενα):

Αξία Μεταφερόμενων Ειδών Ασφάλιστρο Εσωτερικού
Από 101 € - Μέχρι 500 € 3,50 €
Από 501 € - Μέχρι 1.500 € 8,00 €
Από 1.501 € - Μέχρι 2.500 € 15,00 €
Άνω των 2.500 € Κατόπιν Επικοινωνίας και Συνεννόησης με την Orbit Couriers

2. Ασφάλιση Εμπορευματικών Αποστολών Εσωτερικού (Corporate Cover)
Για εταιρικούς πελάτες με μεγάλη συχνότητα και αριθμό αντικειμένων προς μεταφορά, η Orbit Couriers έχει τη δυνατότητα να προσφέρει σύνθετα προγράμματα ασφάλισης, με το πρόγραμμα Corporate Cover. Σε συνεργασία με ασφαλιστικές εταιρίες, δημιουργούμε ασφαλιστικά συμβόλαια, που περιλαμβάνουν μεγαλύτερα όρια κάλυψης ευθύνης με τα χαμηλότερα κατά το δυνατό - ασφάλιστρα.
Οι όροι ασφάλισης του προγράμματος Corporate Cover, αφορούν είδη μεγάλης αξίας, όπως: κινητά τηλέφωνα, ηλεκτρονικά είδη, είδη ρουχισμού, είδη πολυτελείας κ.α.
Οι τιμές χρέωσης των ασφαλίστρων ξεκινούν από 0,25% και φτάνουν έως και 0,80% (επιπλέον επιβάρυνση) ανάλογα με τον αριθμό των αποστολών, το είδος και τις αξίες των εμπορευμάτων.

3. Ασφάλιση Αποστολών Εσωτερικού Ειδικού περιεχομένου (Platinum Cover)
Για εταιρικούς πελάτες με αντικείμενο την εμπορία ή τη συνεχή μεταφορά τιμαλφών (κοσμήματα, πολυτίμοι λίθοι, έργα τέχνης, συλλογές, αντίκες, νομίσματα, ρολόγια κλπ), ισχύουν ειδικές προδιαγραφές συσκευασίας, μεταφοράς και ασφάλισης, κατόπιν συμφωνίας και ειδικής διαχείρισης και μόνο για συγκεκριμένους προορισμούς.

Για τις Κάλυψεις των Πρόσθετων Ασφαλιστικών Προγραμμάτων δείτε τους όρους ΕΔΩ.

Σημείωση: Μόνο εφόσον ζητηθεί εφαρμογή των Ασφαλιστικών Προγραμμάτων Διακινούμενων Αποστολών μεγαλύτερης Αξίας (προγράμματα Supreme Cover, Corporate Cover και Platinum Cover), χρεώνεται το επιπλέον ποσό ασφαλίστρου και υπερισχύει της “Αυτόματης Ασφάλισης” που αναφέρεται παραπάνω.